PDA

View Full Version : CD Projekt Acquires Metropilis


nekrosoft13
02-19-08, 03:53 PM
Firmy CD Projekt i Metropolis Software poinformowały, że podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której CD Projekt stanie się posiadaczem większościowego udziału w firmie Metropolis Software. Połączenie sił obu firm to bardzo ważny krok w realizacji strategii CD Projekt, której celem jest zostanie producentem realizującym wysokobudżetowe i ambitne projekty, mające za zadanie konkurowanie z największymi światowymi produkcjami.

Dotychczas w CD Projekt prace prowadzone były nad jednym projektem, grą komputerową Wiedźmin. Po połączeniu z Metropolis i podzieleniu na dwa zespoły CD Projekt RED, w ramach CD Projekt pracują obecnie trzy zespoły deweloperskie. Oznacza to znaczące zwiększenie potencjału tworzenia gier. Już teraz każdy z zespołów pracuje nad nowym projektem.

Pierwszy projekt CD Projekt, gra komputerowa Wiedźmin, odniósł międzynarodowy sukces. Kilka lat pracy kilkudziesięciu profesjonalistów i rekordowy, jak na polskie realia, budżet ponad 20 milionów złotych, zaowocował stworzeniem produktu na najwyższym światowym poziomie. Do tej pory Wiedźmin zdobył ponad 40 wyróżnień, w tym tak prestiżowe nagrody, jak: "Gra RPG roku na PC wg serwisu IGN" ("IGN''s Best PC RPG"), "Gra RPG roku na PC wg serwisu GameSpy" ("GameSpy PC RPG of the Year") oraz "Najlepsza gra RPG wg czytelników serwisu Gamespot" ("Gamespot Readers'' Choice Winner - Best RPG"). Doskonałe opinie o Wiedźminie przełożyły się na świetne wyniki sprzedaży. W ciągu zaledwie trzech miesięcy od premiery, aż 600 tysięcy osób na całym świecie nabyło egzemplarz gry.

Szczególny sukces gra odniosła w Polsce. Wśród licznych nagród przyznanych przez polskie media, w tym wielu prestiżowych wyróżnień, Wiedźmin otrzymał m.in. aż dwa tytuły AS Empiku - dla najlepszej gry PC i największego wydarzenia 2007 roku. Wiedźmin okazał się najszybciej sprzedającą się grą w historii rynku gier w Polsce. Spośród wszystkich 600 tysięcy sprzedanych kopii Wiedźmina, 140 tysięcy pudełek z grą trafiło do polskich klientów. Porównując to do standardów branży muzycznej, ta ilość sprzedanych kopii gwarantowałaby Wiedźminowi miano poczwórnej platynowej płyty.

Firma Metropolis Software, która dołączyła do CD Projekt, od lat należy do czołowych polskich producentów gier i jest jednocześnie najdłużej działającą tego typu spółką w kraju. W swoim dorobku firma ma m.in. takie tytuły, jak Gorky 17, czy też wydany w zeszłym roku Infernal. Najnowszą produkcją Metropolis jest THEY - gra FPS, której akcja umieszczona jest w niedalekiej przyszłości, na zniszczonej wojną Ziemi. Wyjątkowość gry THEY polega na połączeniu wciągającej opowieści z najlepszymi cechami gier akcji. Dzięki dużemu naciskowi na stronę fabularną, THEY ma szansę dołączyć do niewielkiego i elitarnego grona gier FPS, w których wciągająca opowieść jest głównym elementem popychającym gracza ku dalszej rozgrywce. Świat gry budowany jest w oparciu o nowy, autorski silnik Metropolis, wykorzystujący wszystkie najnowsze technologie stosowane w oprogramowaniu gier komputerowych. Gra jest tworzona na platformy PC oraz jedną z konsol nowej generacji, a data wydania planowana jest na rok 2009.

Połączenie obu firm skomentował Michał Kiciński - Prezes Zarządu CD Projekt: "Cieszę się ogromnie, że udało się połączyć siły dwóch czołowych zespołów tworzących gry komputerowe w Polsce. Metropolis i CD Projekt łączy bardzo wiele wspólnych wartości. Wierzymy, że sukces naszych produkcji leży zarówno w innowacyjności jak i bezkompromisowej dbałości o najwyższą jakość. W branży gier zwłaszcza dbałość o najwyższą jakość jest wyjątkowo trudna do zrealizowania przez niezależne zespoły. O ostatecznym kształcie produktu i jego jakości decyduje częściej czysta kalkulacja finansowa po stronie firmy finansującej projekt, a nie wizja twórców. CD Projekt jest nietypową firmą, w której od samego początku przedkładamy realizacje naszych pomysłów nad zysk wynikający z kalkulacji finansowych. Teraz, dzięki naszym zasobom, Metropolis będzie miało znacznie większą swobodę twórczą. Jestem przekonany, że dzięki temu zespół Metropolis zrealizuje wymarzoną grę i przebojem wejdzie do światowej czołówki twórców gier".

Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu Metropolis Software: "To znakomita wiadomość dla Metropolis. Z tego połączenia powstał developer o największym potencjale w naszej części Europy. Będziemy realizować kolejne gry z olbrzymim rozmachem osiągalnym do tej pory jedynie dla Wiedźmina. Wierzę, że dzięki wsparciu CD Projekt, THEY będzie miał szansę wejść przebojem do światowej czołówki gier FPS, tak jak Wiedźmin zrobił to z grami RPG".

Michał Kiciński - Prezes Zarządu CD Projekt opowiedział o wpływie połączenie obu firm na sytuacje polskich twórców gier i o tym jakie szanse mają polskie produkcje na światowym ryku: "Wierzę, że po wielu latach niewielkiego udziału polskich twórców w światowym rynku gier komputerowych nadchodzi czas zmian. W Polsce jest ogromny potencjał twórczy i nie ma powodu aby gry tworzone w Polsce nie mogły konkurować z największymi światowymi przebojami. CD Projekt, jako największa w Europie Środkowo-Wschodniej firma z branży gier komputerowych ma szansę wnieść znaczący wkład w ten proces. Nasz debiutancki Wiedźmin udowodnił, że jest to możliwe, wygrywając w wielu plebiscytach i konkursach z produktami bardzo utytułowanych zespołów".

Piotr Nielubowicz, Wiceprezes ds. Operacyjnych Grupy CD Projekt: "To pierwsza tego typu transakcja w naszej historii i równocześnie kolejny wielki krok w rozwoju naszej firmy. Jednocześnie jest to jeden z kroków w ramach naszych planów debiutu giełdowego. Metropolis Software to doświadczony i prężny zespół. Jestem przekonany, że nasz wkład finansowy i własne doświadczenie, także na polu międzynarodowym, będzie gwarantem powstania wielu fantastycznych gier na najwyższym światowym poziomie. Wierzę, że wspólnie z Metropolis Software, uda nam sie realizować strategią dającą unikalną wartość dla przyszłych inwestorów".

Najnowsze grafiki prezentujące pierwszy wspólny projekt - grę THEY - dostępne są poniżej.
http://www.metropolis-software.com/screens/THEY_screenshot_1.jpg
http://www.metropolis-software.com/screens/THEY_screenshot_1.jpg


Metropolis latest game was Infernal, future game is They.

http://www.cdprojekt.pl/news.asp?id=10141

HiCZoK4
02-19-08, 04:03 PM
Metropolis całkiem dobrze sobie radziło ale może razem z cdp będzie sobie radziło lepiej, tzn cdp pomoże im zrobić they pozadnie ,tak aby nic nie spaprali chlopaki:D
Sorry for little private folks :P Poland Is getting a Main gaming country now :P becouse of the witcher etc etc :D

Jonelo
02-19-08, 04:07 PM
The engine of Infernal is very good , looks very nice . Well , it sounds like CD Projekt has money . I wish that they use the money and the resources of Metropolis in The Witcher 2 ;) , and in "They" but with good gameplay - the gameplay of Infernal was a bit boring

nekrosoft13
02-19-08, 04:14 PM
CD Projekt has a bit of money, might be their first game, but they are probably the biggest publisher in Poland, Czech, Hungary and Slovakia.

I just hope some bigger ****ing lazy company doesn't go after them.

Jonelo
02-19-08, 04:16 PM
Humm , is also publisher .. good

Jonelo
02-19-08, 06:37 PM
http://www.thewitcher.com/forum/index.php?topic=10591.0


Today's news does not regard directly The Witcher. However, we have decided, that it is worthy of publishing on our website, as this information relates also to the future of CD Projekt RED. Merging Metropolis Software and CD Projekt should have a great influence on our work, which should result in the exchange of experiences between both development teams, in terms of promotion, development and, in time, also of support by exchanging our specialists.

CD Projekt and Metropolis Software announced that they have signed an investment agreement, under which CD Projekt will become the majority owner of Metropolis Software. Combining the strengths of both companies is a very important step in realisation of CD Projekt’s strategy, which includes becoming a leading publisher delivering high-budget, ambitious and creative projects that ready to compete with the world’s biggest productions.

To date, CD Projekt has developed one title, the hit PC role-playing game, The Witcher. Merging with Metropolis and dividing the CD Projekt RED team into two units, CD Projekt now has three development teams working on new AAA game projects.

CD Projekt’s debut game, The Witcher, has been a worldwide success. After several years of development by dozens of people at the CD Projekt RED studio, as well as a record budget for a Polish media product, The Witcher launched to much critical and commercial success. To date, The Witcher has earned more than 40 awards, including prestigious awards like Best PC RPG of the Year at IGN.com, GameSpy and the US edition of PC Gamer, as well as Gamespot’s Readers’ Choice award for Best RPG. Rave reviews from fans and media have translated into excellent sales results, as the game has sold more than 600,000 copies around the world.

Metropolis Software has been a leading Polish game developer for years and is the longest operating game-development studio in the country. Its catalog includes Gorky 17 and last year’s Infernal. The latest Metropolis production is THEY, a next-generation mystery first-person shooter set on a near-future Earth that has been ruined by war. What makes THEY unique is that it combines an involving story with the best characteristics of action games. Thanks to the emphasis on an engaging plot, THEY has a chance to join the small and elite circle of FPS games whose involving story is the key element driving the player to keep playing for hours on end. The game’s world is developed on the basis of Metropolis’ new proprietary game engine, benefiting from all the latest technologies used in video games software. The game is designed for PC and next-gen consoles, and is scheduled for release in 2009.

The fusion of the two companies was commented on by Michał Kiciński, CD Projekt Joint CEO: “I’m very happy that we managed to combine the strengths of two key development teams in Poland. Metropolis and CD Projekt have many values in common: we believe that the success of our products depends on innovative character and atmosphere, as well as uncompromising care of the highest quality. In the games business, this latter element is particularly difficult to achieve by independent teams. It is often the case that finance — and not the developers’ vision — that determines the final shape and quality of the project. CD Projekt was an atypical company from the very beginning – the realisation of our plans is preferred to simply earning a profit. Now, thanks to our financial reserves from the success of The Witcher and CD Projekt’s publishing business, Metropolis will have much more creative freedom. I’m sure that thanks to that, Metropolis will develop their dream game and will soon join the upper echelon of game developers.”

Grzegorz Miechowski, Metropolis Software Joint CEO: “This deal is great news for Metropolis. Thanks to this fusion, we have come together to become the developer with the biggest potential in this part of Europe. We will develop our future games on a grand scale – a scale which, in Poland, was previously only available for The Witcher. I believe that thanks to CD Projekt’s support, THEY will have the chance to take the FPS genre by storm, just as The Witcher did in the RPG genre.”

Michał Kiciński – CD Projekt Joint CEO, talked about the influence of the fusion on Polish game developers and about the chances which Polish productions have on the world market: “I believe, that after many years of small share of Polish developers in video games world market, it is time for changes. There is great creative potential in Poland and there is no reason for games developed in Poland not to be able to compete with the biggest world hits. CD Projekt, as the biggest company in gaming business in central-eastern Europe, has the chance to have its contribution to this process. Our debut “The Witcher” proved it possible, winning in many polls and competitions over products developed by very titled teams.”

Piotr Nielubowicz, Vice-president for Strategic Finances of CD Projekt group, had the following to say about the deal: “It’s the first business deal of this kind in our history and, at the same time, it’s another big step in our company’s expansion. Simultaneously, it’s one of the steps in our plans for our stock market debut. Metropolis Software is an experienced and thriving team. I’m sure that our financial contribution and experience on an international level will guarantee the development of many fantastic games of the highest caliber. I believe that together with Metropolis Software we will succeed in realising a strategy that will deliver unique value to future investors.”

The latest graphic art presenting the first joint project – “THEY” game – are available at:

http://www.metropolis-software.com/screens/THEY_screenshot_1.jpg

http://www.metropolis-software.com/screens/THEY_screenshot_2.jpg

We also encourage you to watch additional movie about fusion of Metropolis and CD Projekt:

http://pl.youtube.com/watch?v=5W6I98HqUI0

LORD-eX-Bu
02-19-08, 08:14 PM
wow awesome! I really liked Infernal :D

nekrosoft13
03-04-08, 06:45 AM
wow awesome! I really liked Infernal :D

you should like "They" as well