View Single Post
Old 02-24-09, 08:31 PM   #1
nekrosoft13
I'm Geralt
 
Join Date: Oct 2005
Location: Chicagoland, once a year in Poland
Posts: 24,366
Default Age of Conan Subscribers Fall Below 100,000 (end is near?)

translated article

Quote:
"Age of Conan" is far from been the success for Funcom (Funcom) that the company hoped for. Resultatet for fjerde kvartal viser at det er tunge tider for spillprodusenten. The results for the fourth quarter show that it is hard times for spillprodusenten.

Selskapet fikk et driftsresultat på minus 23 millioner dollar - tilsvarende 155 millioner kroner med dagens valutakurs. The company had an operating profit of minus 23 million dollars - equivalent to 155 million at current exchange rates. Samme kvartal i fjor ga minus 2,8 millioner dollar. Same quarter last year gave minus 2.8 million dollars.

Børsen åpner klokken 09: Følg aksjen minutt for minutt med E24 Børs Exchange opens at 09: Follow the stock minute by minute with E24 Stock Exchange

Avskriver 127 millioner Depreciation 127 million

Funcom opplyser at det skriver ned verdien av «Age of Conan» med hele 19 millioner dollar - tilsvarende over 127 millioner kroner. Funcom said that it writes down the value of the "Age of Conan" with the whole 19 million dollars - equivalent to over 127 million.

Nedskrivningen kommer på grunn av at Funcom ikke lenger forventer like høye inntekter fra Conan som tidligere. The writedown is because Funcom not expect to equal revenue from Conan previously. Samlet belaster nedskrivninger regnskapet med 22,8 millioner dollar. Total impairment charges to the accounts with 22.8 million dollars.

- Den gjennomsnittlige abonnementsperioden for «Age of Conan» har steget i løpet av 2009. - The average subscription period of the "Age of Conan" has risen in the course of 2009. Antall abonnenter av «Age of Conan» har vært forholdsvis stabil gjennom perioden, sier konsernsjef Trond Arne Aas i Funcom i en børsmelding. Number of subscribers of the "Age of Conan" has been relatively stable through the period, "says CEO Trond Arne Aas in Funcom in an exchange message.

Spillprodusenten forsikrer at det har penger til å fullføre og lansere spill som er under utvikling. Spillprodusenten assured that there is money to complete and launch the games that are under development. Inntektene anslås i ligge fra 6 til 8 millioner dollar i første kvartal. Revenues estimated in the range from 6 to 8 million dollars in the first quarter.

Sandnes trekker seg Sandnes retires

Samtidig med at Funcom slipper tall, gjør de det også klart at Olav Sandnes trekker seg som finansdirektør i spillselskapet. At the same time that Funcom release the figures, are they also clear that Olav Sandnes retires as CFO in spillselskapet.

Sandnes vil fortsette i jobben til en ny finansdirektør er på plass. Sandnes will continue in the job for a new CFO is in place. Etter en overgangsperiode vil han så begynne i en «ny stilling i en annen bransje» ifølge spillselskapet. After a transition period, he will then begin a "new position in another industry" according to spillselskapet.

- Det er klart at om vi får 100.000 abonnerende spillere, vil vi anse Age of Conan mislykket, sa Sandnes til E24 i mai i fjor. - It is clear that if we get 100,000 subscribe end players, we will consider Age of Conan failed, "said Sandnes to E24 in May last year.

Analytiker Fredrik Thoresen i DnB NOR Markets har overfor E24 anslått at spillet nå har under 100.000 aktive spillere - mot de 415.000 spillerne Funcom rapporterte om i august i fjor. Analyst Fredrik Thoresen in DnB NOR Markets has estimated that the E24 towards the game now has under 100,000 active players - to the 415,000 players Funcom reported in August last year.

Les også: - Vi har ikke lyktes Read also: - We have not succeeded

Conan-flopp Conan-flop

«Age of Conan» har altså langfra vært den suksessen markedet, spillerne og Funcom selv håpet på da spillet ble lansert med brask og bram i fjor vår. "Age of Conan" has thus langfra been the success the market, players and Funcom even hoped for when the game was launched with brask and Bram in the spring.

I løpet av 2009 kommer en ny utvidelsespakke til «Age of Conan». During 2009 a new expansion pack for "Age of Conan." Funcom arbeider også med sitt neste store spillprosjekt «The Secret World». Funcom is also working with its next major game project "The Secret World."
http://translate.google.cz/translate...hl=en&ie=UTF-8

full press release
http://www.funcom.com/funcom/fronten...esentation.pdf
__________________
Windows 8 the next big failure, right after Windows ME
nekrosoft13 is offline   Reply With Quote